5. Ffynnon Ofor

Traditional Welsh Song
Translated by Morgan Francis

A finnau ar lâs fore
Dan gysgod llwyn yn eiste
Fi glywn lavar leisiau llon
Gan yr eos lwyd ar fron fraith
A cheilog du y fwyalch
Yn tiwnio fry ar frig yr on
Yr oedd yr adar croewon
Yn canu i gyd heb yngan
A chwedi hedfan dros y nyth
Doedd undyn ag au clywsa’i
Yn torri’r fân blethiadau
Gwn na flin’sai yno byth.

In early morning splendour
Within an ash grove shelter
I hear glad voices chatter.
Grey nightingale and thrush
And maiden blackbird partner
In tune above the canopy
Birds of clear melody
Where chorus blends in wonder.
A many-toned accord of joy
Their nests afloat in music.
No man can mar the weave of song,
There I never weary.